Ochotnicza Straż Pożarna w Worytach
Woryty 53a
11 – 036 Gietrzwałd
Data wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego 19.05.1956 rok.
                                
Numer Krajowego Rejestru Sądowego – 0000028546
Numer Regonu – 511389301
Numer Identyfikacji Podatkowej – 739 339 17 21
 
Skład Zarządu OSP Woryty
Prezes - Tomasz Nowak
W – ce Prezes Naczelnik - Eugeniusz Gryczon
Sekretarz - Sławomir Skowroński
Skarbnik - Tadeusz Michalski
Gospodarz - Mieczysław Łyżwa
Kierowca – Eugeniusz Gryczon
 
Kontakt: Gerhard Kryks  668 038 680