Ochotnicza Straż Pożarna w Nagladach
ul. Wiejska 28
11 – 036 Gietrzwałd
Data wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego 07.01.1966 rok.
 
Numer Krajowego Rejestru Sądowego - 0000029012
Numer Regonu – 511326223
Numer Identyfikacji Podatkowej – 739 349 43 55
 
 
Skład Zarządu OSP Naglady.
Prezes Gerhard Kryks
W – ce Prezes Naczelnik Szymon Nadolski
W – ce Prezes  Krzysztof Nadolski
Sekretarz Magdalena Kryks
Skarbnik Grzegorz Jakubczyk
Kierowca – Krzysztof Nadolski
 
Kontakt: Gerhard Kryks  668 038 680