Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie

Kierownik: Jan Kasprowicz

Adres: ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd

e-mail: zgk@gietrzwald.pl

Telefony:

Kierownik, biuro: 895123510, 895241921

Księgowość: (rozliczenie opłat: woda, ścieki, czynsze) 895241920

e-mail: zgk_woda@gietrzwald.pl

Fax:895241922

 

Numer konta bankowego:

Warmiński Bank Spółdzielczy oddział w Gietrzwałdzie

51 8857 1067 3001 0009 8528 0002

eWoda

 

.

 

 

 

 

 

.