Statut GOPS

S T A T U T

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie