Nowy BIP

logoDobra komunikacja i łatwy dostęp do informacji publicznej to jedne z podstawowych warunków rozwoju demokracji lokalnej. Dlatego wójt Marcin Sieczkowski podejmuje szereg działań, by ten przepływ informacji poprawiać. Jeszcze trwają prace nad udoskonalaniem strony informacyjnej gminy www.gietrzwald.pl a także uruchomiono nowy Biuletyn Informacji Publicznej pod adresem www.gietrzwald.bip.net.pl Obecnie dane ze „starego” BIP-u są przenoszone na nowy, na którym są już publikowane wszystkie aktualne komunikaty. Oba serwisy będą dostosowane do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Zachęcamy do przesyłania uwag na adres redakcja@gietrzwald.pl co do funkcjonalności serwisów a także rodzaju informacji, jakie chcieliby Państwo w tych serwisach znaleźć. Rozpatrywane będą tylko konstruktywne wnioski. Dzięki temu będzie nam łatwej dopasować oba portale do Państwa potrzeb.

Przygotowała Agnieszka Zabłocka

Urząd Gminy w Gietrzwałdzie