Wybory Prezydenta RP 2015

banner - large rectangle

Mieszkańcy obwodu głosowania nr 4 w Gietrzwałdzie, który obejmuje miejscowości:

Gietrzwałd, Naglady, Cegłowo , Łajsy, Pęglity, Tomaryny,

Tomarynki, Woryty, Rentyny, Nowy Młyn

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

G Ł O S U J Ą w Gimnazjum Gminnym w Gietrzwałdzie

/wejście do lokalu od strony sali gimnastycznej, I piętro/.

Mieszkańcy Naterek, Gronit, Kudyp i Łupstycha głosują w świetlicy Nadleśnictwa Kudypy.

Marcin Sieczkowski
Wójt Gminy Gietrzwałd