Rada Działalności Pożytku Publicznego w Gietrzwałdzie - konsultacje

logoW dniu 12 maja udostępniamy Państwu do konsultacji projekt uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gietrzwałdzie.

Założenia do tej uchwały zostały wypracowane w lutym i marcu tego roku przez grupę roboczą składającą się z przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, radnych, pracowników urzędu i innych lokalnych działaczy w ramach projektu „Gotowi na Model” realizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem ESWIP.

Konsultacje mają na celu poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów działających na terenie Gminy Gietrzwałd w sferze pożytku publicznego na temat konsultowanego projektu uchwały. W dniach od 12 do 19 maja 2015 r. zainteresowani mogą zgłaszać swoje uwagi w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Gietrzwałd przy ul. Olsztyńskiej 2, 11-036 Gietrzwałd lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres agnieszka.zablocka@gietrzwald.pl

Projekt konsultowanej uchwały został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Gietrzwałd, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gietrzwałd.

Do pobrania:

Projekt uchwały

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 524 19 10 lub adresem e-mail agnieszka.zablocka@gietrzwald.pl