Fundusz sołecki 2016

logoJak co roku mieszkańcy gminy Gietrzwałd mogą zadecydować na jakie cele zostaną przeznaczone środki z Funduszu Sołeckiego. Na każde sołectwo przypada określona wzorem pula środków. Warunkiem wykorzystania tych pieniędzy jest przekazanie przez sołtysów wójtowi gminy wniosku w terminie do 30 września 2015 r. Wniosek powinien zawierać wskazane uchwałą zebrania wiejskiego przedsięwzięcia. Do realizacji może być przyjęty wniosek, który:

- wskazuje przedsięwzięcia mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy, służące poprawie warunków życia mieszkańców i zgodne ze strategią rozwoju gminy, wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

- zawiera szacowane przez sołectwo koszty przedsięwzięć, przy czym koszty te nie mogą być wyższe niż kwota funduszu na rok 2016 na dane sołectwo;

Decyzja o przeznaczeniu środków funduszu przysługuje zebraniu wiejskiemu. Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji przedsięwzięć do uchwalenia posiadają: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Informacje przygotował

Radosław Malczyk