Prezydium rady wybrane

logo28 października 2015 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gietrzwałdzie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gietrzwałdzie powołanej przez wójta Marcina Sieczkowskiego. Na pierwszym posiedzeniu rada wyłoniła spośród siebie dwóch współprzewodniczących: Magdalenę Zygadło i Stanisława Zdunka oraz sekretarza – Agnieszkę Zabłocką. Skonsultowane tez projekt rocznego programu współpracy gminy Gietrzwałd z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok i propozycję zadań zlecanych organizacjom w ramach wsparcia finansowego.