Ekrany dźwiękochłonne na schronisku

logo20 listopada na terenie schroniska dla bezdom-nych psów w Tomarynach odbyło się spotkanie w sprawie ekranów dźwiękochłonnych. W spotkaniu udział brali: Józef Dobrowolski z Pracowni Projektowej Dobrol, który reprezentował inwestora, czyli Warmiński Związek Gmin, sołtys Biesala Anna Wiśniewska, Sławomir Baworowski i inni. W wyniku spotkania określone zostały oczekiwania mieszkańców Biesala oraz możliwości techniczne lokalizacji ekranów. Osiągnięto porozumienie co do lokalizacji ekranów. Na-tomiast 10 grudnia odbyło się Zgromadzenie Warmińskiego Związku Gmin, w którym uczestniczył wójt wspólnie z przedstawicielem gminy Grzegorzem Rupińskim. Przedmiotem spotkania było m.in. przyjęcie budżetu związku na rok 2016, a w nim uwzględniona została budowa ekranów dźwiękochłonnych w schronisku, o które wójt wnioskował w poprzednich miesiącach.