Dotacje UE dla gminy

logo17 grudnia wójt Marcin Sieczkowski spotkał się z Marcinem Kuchcińskim, członkiem Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przedmiotem rozmowy była m.in. możliwość pozys-kania dofinansowania z UE na planowane przez gminę inwestycje (w tym: budowa kanalizacji w Guzowym Piecu, budowa przedszkola w Gietrzwałdzie czy zakup wozu bojowego dla OSP Gietrzwałd). Tematem rozmowy było również możliwe wsparcie dla województwa, związane z opłatami za umieszczenie w drogach gminnych infrastruktury teleinformatycznej sieci szerokopasmowego internetu.