Nieruchomości do sprzedaży

logoWójt Marcin Sieczkowski podpisał akty notarialne na sprzedaż nieruchomości w Biesalu i w Śródce. Spotkał się także z inwestorami chcącymi zlokalizować na terenie naszej gminy swoje nowe obiekty: halę magazynową i dom opiekuńczy. Nasze nieruchomości w Barwinach promowane były do sprzedaży na targach budownictwa Warmia i Mazury EXPO w Olsztynie. Nawiązano także współpracę z Panem Marcinem Hellerem, reprezentującym miesięczniki Poza Olsztyn, Poza Bydgoszcz, Poza Toruń. Przedmiotem spotkania była współpraca medialna m.in. przy promowaniu nieruchomości gminnych.