Rozmowy z wykonawcą obwodnicy Olsztyna

logoMarcin Sieczkowski wójt gminy Gietrzwałd spotkał się z Jerzym Sobolewskim, dyrektorem kontraktu realizowanego przez Firmę INTER-COR, wykonawcą obwodnicy Olsztyna. Spotkanie dotyczyło korzystania z dróg gminnych w związku z pracami drogowymi. Ustalono wspólne stanowisko w sprawie bieżącego utrzymania dróg na trasie nieformalnego objazdu na odcinku Kudypy-Naterki-Gronity. Ponadto ustalono warunki naprawy dróg gminnych, po których poruszają się pojazdy wykonawcy. Wójt Marcin Sieczkowski zobowiązał też wykonawcę prac drogowych aby wszelkie prace prowadzone były do godz. 22.00. Gmina Gietrzwałd nie jest inwestorem obwodnicy Olsztyna - inwestorem jest GDDKiA.