Infomaty w Urzędzie Gminy

W Urzędzie Gminy można skorzystać z usprawnionych kiosków informatycznych. Teraz w oczekiwaniu na załatwienie sprawy można skorzystać z atrakcji oferowanych w naszej gminie.

Infomat