Rozwój lokalny - nabór wniosków

logoLokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020: ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.Więcej informacji można uzyskać na stronie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, w zakładce: http://www.poludniowawarmia.pl/page/2_2017_r