Inicjatywa lokalna - trwa nabór wniosków

logoTrwa nabór wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Wnioski w formie papierowej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie w terminie do 15 września 2017r.

 

 

Kto może złożyć taki wniosek?

mieszkańcy Gminy Gietrzwałd bezpośrednio

bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających swoją siedzibę na terenie Gminy Gietrzwałd

 

Wnioski należy składać w oparciu o zapisy stanowiące w Załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Gietrzwałdzie Nr XVII/155/2012 z dnia 23.02.2012r., zmieniony Uchwałą Nr XVI/161/2016 z dnia 30 marca 2016r. „Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków…”.

Jaki jest zakres zadań w ramach inicjatywy lokalnej?

budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego

działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

działalność charytatywna

promocja i organizacja wolontariatu

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej

edukacja, oświata i wychowanie

pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni we wsiach, porządku i bezpieczeństwa publicznego

 Priorytetem Gminy Gietrzwałd
są zadania w zakresie poprawy stanu technicznego dróg gminnych i wewnętrznych.

Jaki jest minimalny udział własny oraz co może go stanowić?

Minimalny udział własny ustala się na poziomie nie niższym niż 25%, w tym:

środki finansowe zgromadzone przez grupę inicjatywną

praca społeczna zadeklarowana przez uczestników inicjatywy lokalnej

świadczenia rzeczowe- w szczególności dokumentacja projektowa, kosztorysy, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji zadania

Osobą do kontaktu w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie w pok. nr 6 jest Magdalena Ratowska, tel. 89 5241900.

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information