Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Gietrzwałd

Wójt Gminy Gietrzwałd ogłasza konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Gietrzwałd na lata 2015-2025 i zaprasza mieszkańców oraz przedstawicieli zainteresowanych podmiotów (organizacji pozarządowych, przedsiębiorców) do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 2 marca o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie. Podczas spotkania zostaną przedstawione główne założenia nowej strategii. Będzie możliwość wyrażania swojej opinii a także wnoszenia uwag i opinii do protokołu.

Czytaj więcej...

Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Gietrzwałd na lata 2015-2025

Obwieszczenie Wójta Gminy Gietrzwałd o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. ,,Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Gietrzwałd na lata 2015-2025”

Na podstawie art. 30 i art. 39 w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zmianami)

Czytaj więcej...

Dyskutowalismy o rozwoju gminy

logoPrzez trzy dni w urzędzie gminy trwały intensywne dyskusje z przedstawicielami różnych środowisk nad najważniejszymi problemami naszej gminy ale także, choć może przede wszystkim, nad kierunkami jej rozwoju. Padały ciekawe spostrzeżenia i pomysły a czasem wręcz dostrzegaliśmy problem w tym, co do tej pory wydawało się zaletą.

Czytaj więcej...

ZABIERZ GŁOS W PLANOWANIU ROZWOJU GMINY

tabela

Po badaniu ankietowym, które prowadziliśmy przez ostatnich kilka miesięcy, przyszedł czas na spotkanie z mieszkańcami i żywą dyskusję nad najważniejszymi problemami naszej gminy. Liczy się każdy głos i każda opinia.

Zapraszamy do udziału w warsztatach poświęconych przyszłości naszej gminy!

Czytaj więcej...

Wypełnij ankietę! [WAŻNE]

akieta 1Przystępujemy do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gietrzwałd na lata 2015-2025. W tak ważnym dla gminy momencie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w tym procesie. Strategia ma opisać potencjał gminy i bariery w jej rozwoju, a także wskazać kierunki i cele rozwojowe w sferze społecznej i gospodarczej. Strategiczne podejście do rozwoju gminy pozwoli nam wyznaczyć najważniejsze inwestycje i dzięki temu zwiększyć efektywność wydawanych pieniędzy publicznych. Strategia będzie również bardzo ważnym narzędziem w pozyskiwaniu funduszy unijnych w ciągu najbliższych lat. Nie tylko dla gminy ale także dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Wójt Gminy Gietrzwałd

CZYTAJ WIĘCEJ

Zabierz głos przy strategii – wypełnij ankietę

Przystępujemy do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gietrzwałd na lata 2015-2025. W tak ważnym dla gminy momencie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w tym procesie. Strategia ma opisać potencjał gminy i bariery w jej rozwoju, a także wskazać kierunki i cele rozwojowe w sferze społecznej i gospodarczej. Strategiczne podejście do rozwoju gminy pozwoli nam wyznaczyć najważniejsze inwestycje i dzięki temu zwiększyć efektywność wydawanych pieniędzy publicznych. Strategia będzie również bardzo ważnym narzędziem w pozyskiwaniu funduszy unijnych w ciągu najbliższych lat. Nie tylko dla gminy ale także dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Jedną z form zapoznania się z opinią mieszkańców na temat życia w gminie, jej problemów oraz kierunków rozwoju jest badanie ankietowe, które rozpoczynamy już teraz. W dalszych etapach będą odbywały się jeszcze spotkania z mieszkańcami. Ale już dziś serdecznie Państwa zapraszam do wzięcia udziału w badaniu i wypełnienia prostej ankiety załączonej poniżej. Ankiety można też pobrać w szkole, u Sołtysa w swojej miejscowości, w domach kultury i oczywiście w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie. 

Badanie ma charakter anonimowy. Zachęcam do wzięcia udziału w badaniu, którego wyniki będą miały wpływ na rozwój naszej Gminy

Wójt Gminy Gietrzwałd

Marcin Sieczkowski

POBIERZ ANKIETĘ

LUB

WYPEŁNIJ ONLINE