Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Dyrektor/Kierownik:


Agnieszka Kochanowska

inwestycje@gietrzwald.pl

Kierownik Referatu – pokój nr 11

- 89 524 19 13

Stanowisko ds funduszy zewnętrznych i organizacji pozarządowych  – pokój nr 8

- 89 524 19 10

Zamówienia publiczne i obsługi rad sołeckich – pokój nr 8

- 89 524 19 10

Stanowisko ds funduszy i inicjatyw lokalnych – pokój nr 10

- 89 524 19 33

Stanowisko ds. inwestycji – pokój nr 10

89 524 19 33

Godziny urzędowania:
poniedziałek: 8.00 –16.00
wtorek-piątek:7.00 –15.00

Zakres spraw i zadań do realizacji:

  • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem inwestycji gminnych i remontów, ich realizacją oraz oddaniem obiektów budowlanych do użytkowania,
  • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy,
  • sporządzanie projektów umów na roboty budowlane, usługi i dostawy,
  • przedstawianie propozycji zadań inwestycyjnych do projektu budżetu gminy,
  • przygotowywanie wniosków o dotacje ze środków Unii Europejskiej i krajowych a także o pożyczki oraz rozliczanie pozyskanych funduszy,
  • prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej,
  • prowadzenie spraw związanych z usuwaniem azbestu na terenie Gminy Gietrzwałd,
  • prowadzenie wszelkich spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i odpowiedzialności Gminy Gietrzwałd.
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz z radami sołeckimi,
  • prowadzenie spraw związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego.