dotacja

Oferta specjalna!

Cudowny zakątek Warmii!
Wspaniała okolica:
cisza, spokój!

15 minut samochodem
do centrum Olsztyna!

>>Sprawdź aktualną ofertę<<

emapa

Korzystamy z dofinansowania…

WFOSiGW-z-napisem-200px

„Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej
w Gminie Gietrzwałd etap I”

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności   

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
    Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
    Pliki cookies wykorzystywane są w celu:    1) Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb    2) Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości    3) Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
    W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:    1) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;    2) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu    3) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;    4) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
    W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
   Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Dyrektor/Kierownik:


Halina Bienkiewicz - sekretarz Gminy

Pokój nr. 6

Sekretarz

– 89 524 19 08

Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, stypendiów szkolnych, sekretariat

– 89 524 19 00

Stanowisko ds. obsługi rady, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne

– 89 524 19 16

Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, archiwum urzędu

– 89 24 19 02

Informatyk Gminny

– 89 524 19 28

Godziny urzędowania:
poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek-piątek: 7:00-15:00

Zakres spraw i zadań do realizacji:

 • Przekształcanie na formę elektroniczną wniosków o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • Poświadczanie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej
 • Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i współpraca w tym zakresie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Cofanie, wygaszanie, odmowa wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Obsługa techniczno-kancelaryjna rady gminy
 • Obsługa komisji rady gminy
 • Wydawanie decyzji o przyznaniu lub odmowie dodatku mieszkaniowego
 • Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych dotyczących zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy
 • Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie wymeldowania i zameldowania
 • Udostępnianie danych osobowych i adresowych
 • Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu
 • Wydawanie dowodów osobistych
 • Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
 • Wydawanie decyzji o wpisaniu do rejestru i o odmowie wpisania do rejestru wyborców
 • Wydawanie decyzji o skreśleniu z rejestru wyborców
 • Sporządzanie spisów wyborców w wyborach i referendach
 • Prowadzenie archiwum zakładowego
 • Zgłaszanie zbiorów danych osobowych do GIODO
 • Wydawanie decyzji o przyznanie stypendium szkolnego lub jego odmowie
 • Wydawanie decyzji o przyznaniu zasiłku szkolnego lub jego odmowie
 • Przygotowywanie projektu regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz jego zmian
 1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
 2. Zaświadczenia potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 4. Wydawanie zaświadczeń z rejestru ewidencji działalności gospodarczej
 5. Zgłoszenie utraty dowodu osobistego
 6. Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania osoby na pobyt stały /czasowy powyżej 3 m-cy/:
 7. Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania osoby z pobytu stałego /czasowego powyżej 3 m-cy/
 8. Wymiana dowodu osobistego, uzyskanie nowego dowodu osobistego
 9. Uzyskanie informacji o danych osobowych i adresowych
 10. Wpisanie do rejestru wyborców
 11. Zameldowanie na pobyt stały
 12. Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy
 13. Zameldowanie cudzoziemca
 14. Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące
 15. Uzyskanie zaświadczenia ze zbiorów meldunkowych i dokumentacji dowodów osobistych
 16. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć
 17. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 18. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 19. Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy / zgłoszenie powrotu
 20. Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu
 21. Zameldowanie na pobyt stały z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu
 22. Przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolne
 23. Zasiłek szkolny
 24. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie dodatku energetycznego

azbest

facebook logo

ludki 250

TELEFON ALARMOWY
500 804 600

 

SMS OD GMINY
799 448 105

w treści wpisz nazwę sołectwa
(bez polskich znaków)

BIP

nkgt-web-banner-01

mguide

Urząd Gminy w Gietrzwałdzie - All Rights Reserved
GIETRZWAŁD - GMINA PEŁNA CUDÓW
2012 © szatko