Referat Podatków i Opłat

Dyrektor/Kierownik:


Krystyna Dzikowska

Pokój nr.3

Kierownik (wymiar podatków i opłat)

tel. 89 524 19 04

Stanowisko ds. księgowości podatkowej, windykacja

tel. 89 524 19 27

Stanowisko ds. gospodarki odpadami

tel. 89 524 19 26

Stanowisko ds. opłat za wodę i ścieki

tel. 89 524 19 20

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek-piątek 7.00-15.00

Zakres spraw i zadań do realizacji:

1.Realizowanie wszystkich spraw wynikających z funkcji organu podatkowego a szczególności:

1/  ustalanie w drodze decyzji wymiaru podatków: od nieruchomości, leśnego, rolnego, od środków transportowych i opłaty od posiadania psów, łącznego zobowiązania pieniężnego,

2/ udzielanie ulg podatkowych, umorzeń, odroczeń terminów płatności, rozkładanie na raty należności podatkowych,

3/ prowadzenie egzekucji administracyjnej i sądowej w zakresie należności podatków i opłat lokalnych,

4/ prowadzenie postępowań zabezpieczających podatki i inne należności /hipoteka na nieruchomościach, zastaw skarbowy na ruchomościach oraz zbywalnych prawach majątkowych/,

5/ umarzanie, odraczanie, rozkładanie na raty podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy, będących dochodami gminy,

6/ prowadzenie w pełnym zakresie spraw dotyczących udzielania pomocy publicznej,

7/ wydawanie zaświadczeń  o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości,

8/ wydawanie zezwoleń na wykreślenie hipoteki,                                                                                                     

9/ naliczanie odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej w prawidłowej wysokości,

10/ prowadzenie kontroli podatkowych,

11/ wydawanie zaświadczeń potwierdzających płatników podatku rolnego i od nieruchomości,

12/ sporządzanie pisemnych interpretacji w indywidualnych sprawach podatników w zakresie przepisów prawa podatkowego, regulowanych ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą o podatku rolnym, leśnym i ustawą o opłacie skarbowej.

2. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami a w szczególności:

1/ przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, korekt deklaracji w przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty z tego tytułu,

2/ wydawanie decyzji określających wysokość opłaty lub zaległości z tytułu opłaty za odpady,

3/ terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych takich jak upomnienia i tytuły wykonawcze,

4/ rozliczanie rachunkowo-kasowe inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

5/ prawidłowa ewidencja przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu opłat.

3. Prowadzenie spraw z zakresu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków a w szczególności:

1/ przygotowywanie oraz prowadzenie rejestru umów na dostawę wody i odbiór ścieków,

2/ nadzór nad terminowością oraz analiza danych do rozliczeń z odczytów wodomierzy,

3/ wystawianie i wysyłanie odbiorcom faktur za pobór wody i odprowadzanie ścieków,

4/ prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków,

5/ terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, poprzez wszczynanie postępowania upominawczego, przygotowywanie wniosków o sądową egzekucję należności,

6/ prowadzenie spraw zabezpieczających zobowiązania finansowe w zakresie opłat za wodę i odprowadzanie ścieków,

7/ prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu opłaty za lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze,

8/ księgowanie opłat za lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze, analiza dokonanych wpłat,

9/ wstawianie wezwań oraz wezwań przedsądowych do zapłaty za lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze, kompletowanie dokumentacji i kierowanie spraw do wszczęcia egzekucji sądowej.

 

Wzory pism

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information