Stanowisko d/s obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Kierownik:

Henryk Wankiewicz

Stanowisko ds.

obronnych, ochrony cywilnej

i zarządzania kryzysowego (wtorki i piątki)

– 89 524 19 16

Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe POBIERZ

 

Do zadań stanowiska należy:

1/ opracowywanie planów obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

2/ opracowywanie dokumentacji Akcji Kurierskiej,

3/ opracowywanie planów świadczeń osobistych i rzeczowych,

4/ organizowanie służby stałego dyżuru,

5/ opracowywanie zestawów zadań i kart ich realizacji,

6/ prowadzenie spraw zarządzania kryzysowego,

7/ reagowanie na zdarzenia kryzysowe poprzez powiadamianie ludności o zagrożeniach i sposobach zachowania się,

8/ prowadzenie spraw związanych z kwalifikacją wojskową i rejestracją,

9/ prowadzenie spraw dotyczących imprez masowych,

10/ wyrażanie zgody na użycie materiałów pirotechnicznych.