Urząd Stanu Cywilnego

Dyrektor/Kierownik:


Marcin Sieczkowski

Pokój nr. 1

Telefon kontaktowy:
– 89 524 19 01 lub 89 524 19 08

Godziny urzędowania:
poniedziałek - 8:00-16:00
wtorek-piątek - 7:00-15:00

  1. Uzyskanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej
  2. Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej
  3. Uzyskanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą
  4. Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  5. Zmiana imienia i nazwiska
  6. Zgłoszenie urodzenia dziecka
  7. Zgłoszenie zgonu
  8. Wpisanie zagranicznego aktu do polskiej księgi Stanu Cywilnego
  9. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego