Zgłoszenia do Komisji Konkursowej na EDUKACJĘ I KULTURĘ

W związku z ogłoszonym 22 marca 2017 r. konkursem ofert (http://gietrzwald.pl/content/index.php/2015-02-11-13-06-13/organizacje-pozarzadowe-menu-w/dotacje/1497-edukacja-i-kultura-konkurs-ofert.html) na wykonywanie w roku 2017 zadań publicznych z zakresu edukacji pod nazwą:

Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców gminy i kultury, pod nazwą:

Upowszechnianie i popularyzowanie kultury wśród mieszkańców Gminy Gietrzwałd, w tym kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów

Kultywowanie lokalnej tradycji i współpracy międzynarodowej poprzez organizację imprezy Mecz „Polska – Niemcy”

zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, kandydatów na członków Komisji Konkursowych, które będą oceniały oferty złożone w w/w konkursie. Na kandydatów do komisji Konkursowej nie można zgłaszać osób reprezentujących podmioty lub wskazanych przez podmioty biorące udział w konkursie.

Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, jeżeli:

  1. żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji Konkursowej lub
  2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji Konkursowej, lub
  3. wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu (w przypadku jeśli się okaże, że reprezentują lub są zgłoszone przez podmiot biorący udział w konkursie).

W celu oceny ofert planuje się powołanie dwóch komisji konkursowych. Jednej dla oceny ofert z zakresu edukacji a drugiej z zakresu kultury. Organizacja, która składa ofertę tylko na zadanie z zakresu kultury, może wskazać kandydata do komisji konkursowej oceniającej zadania z zakresu edukacji i odwrotnie.

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres agnieszka.zablocka@gietrzwald.pl lub pisemnie na adres urzędu: 11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2.
W przypadku dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej proszę i przesłanie skanu zgłoszenia podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Organizacji/podmiotu.

Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:

  1. Nazwę organizacji dokonującej wskazania i nr KRS/innej ewidencji,
  2. Imię i nazwisko wraz z danymi kontaktowymi wskazywanej osoby. Mile widziane opisanie kompetencji/doświadczenia w ocenianiu ofert kandydata.
  3. Wskazanie, do oceny jakiego zakresu zadań zgłaszany jest kandydat. Do zadań z zakresu edukacji, kultury, czy obu?
  4. Imię i nazwisko oraz podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Organizacji/podmiotu, która/e dokonuje wskazania

Zgłoszenia przyjmujemy do 13 kwietnia (czwartek) 2017 roku tj. do dnia składania ofert.

Przewidywany termin posiedzenia Komisji Konkursowej uzależniony jest od ilości złożonych ofert i czasu, jaki jest potrzebny na ocenę formalną. Nie mniej jednak rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić najpóźniej 30 od ostatniego dnia przyjmowania ofert, tj. od 13 kwietnia 2017 r.

Praca w Komisji Konkursowej ma charakter społeczny i jest nieodpłatna.

Agnieszka Zabłocka
Pełnomocnik wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information