Lista złożonych ofert i zaproszenie do komisji konkursowej

W związku z ogłoszonym 19 kwietnia 2018 roku otwartym konkursem ofert na wykonywanie w roku 2018 w formie wspierania lub powierzenia zadań publicznych gminy Gietrzwałd, Wójt Gminy Gietrzwałd przedstawia listę złożonych ofert i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, kandydatów na członków Komisji Konkursowych, które będą oceniały oferty złożone w ww. konkursie. Na kandydatów do Komisji Konkursowej nie można zgłaszać osób reprezentujących podmioty lub wskazanych przez podmioty biorące udział w konkursie.

Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, jeżeli:

 1. żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji Konkursowej lub
 2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji Konkursowej, lub
 3. wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu (w przypadku jeśli się okaże, że reprezentują lub są zgłoszone przez podmiot biorący udział w konkursie).

W celu oceny ofert planuje się powołanie czterech komisji konkursowych do oceny następujących priorytetów:

 1. Nauka i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych
 2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
 3. Upowszechnianie i popularyzowanie kultury wśród mieszkańców Gminy Gietrzwałd oraz kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów
 4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz tworzenie warunków do jego rozwoju na terenie Gminy Gietrzwałd

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres agnieszka.zablocka@gietrzwald.pl lub pisemnie na adres urzędu: 11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2.

W przypadku dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej proszę i przesłanie skanu zgłoszenia podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Organizacji lub podmiotu.

Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:

 1. Nazwę organizacji dokonującej wskazania i nr KRS/innej ewidencji.
 2. Imię i nazwisko wraz z danymi kontaktowymi wskazywanej osoby. Mile widziane opisanie kompetencji/doświadczenia w ocenianiu ofert kandydata.
 3. Wskazanie, do oceny jakiego priorytetu/priorytetów zgłaszany jest kandydat.
 4. Imię i nazwisko oraz podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Organizacji/podmiotu, która/e dokonuje wskazania.

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 maja (poniedziałek) 2018 roku.

Przewidywany termin posiedzenia poszczególnych komisji zostanie ustalony po zakończeniu oceny formalnej. Nie mniej jednak rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić najpóźniej 30 od ostatniego dnia przyjmowania ofert, tj. od 11 maja 2018 r.

Praca w Komisji Konkursowej ma charakter społeczny i jest nieodpłatna.

Dodatkowe informacje:

Tel. 89 524 19 10

e-mail agnieszka.zablocka@gietrzwald.pl

 

Lista złożonych ofert

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information