Zgłoszenie do komisji konkursowej 2020

GMINA GIETRZWAŁD - LOGO CHROMATYCZNE

Zgłoszenia do Komisji Konkursowej Konkurs nr I/2020, II/2020 z dnia 24 lutego 2020 r.

Zgłoszenia do Komisji Konkursowej
Konkurs nr I/2020 oraz konkurs nr II/2020 z dnia 24 lutego 2020 r.

W związku z ogłoszonym w dniu 24 lutego 2020 r. konkursem ofert nr I/2020 oraz II/2020 (http://www.gietrzwald.pl/index.php/2015-02-11-13-06-13/organizacje-pozarzadowe-menu-w/dotacje.html) na wykonywanie zadań publicznych Gminy Gietrzwałd w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie wspierania lub powierzenia pod nazwą:


1. Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców gminy.
2. Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców gminy,
w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy w rodzinie oraz zapobiegania narkomanii i innym uzależnieniom poprzez odkrywanie nowych zainteresowań.
3. Upowszechnianie i popularyzowanie kultury wśród mieszkańców Gminy Gietrzwałd,
w tym kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów.
4. Kultywowanie lokalnej tradycji i współpracy międzynarodowej poprzez organizację imprezy Mecz „Polska – Niemcy".
5. Upowszechnianie SPORTU w środowisku wiejskim poprzez szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizację i uczestnictwo w zawodach.
6. Upowszechnianie i popularyzacja sportu w różnych formach, jako formy aktywnego spędzania czasu i zdrowego trybu życia, w tym organizacja wydarzeń sportowych o co najmniej gminnym zasięgu.
7. Pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z terenu Gminy Gietrzwałd, uczącej się w trybie dziennym w szkołach ponadgimnazjalnych, średnich i wyższych.
Wójt Gminy Gietrzwałd zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, kandydatów na członów Komisji Konkursowej, która będzie oceniała oferty złożone w w/w konkursie. Na kandydatów do Komisji Konkursowej nie można zgłaszać osób reprezentujących podmioty lub wskazanych przez podmioty biorące udział w konkursie.


Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli:


1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji Konkursowej lub
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji Konkursowej lub
3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu (w przypadku, jeśli okaże się, że reprezentują lub są zgłoszone przez podmiot biorący udział w konkursie).


Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zglejc.magda@gietrzwald.pl lub pisemnie na adres Urzędu: ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd.
Zgłoszenie powinno zawierać:


1. Nazwę organizacji dokonującej wskazania i nr KRS/innej ewidencji;
2. Imię i nazwisko wraz z danymi kontaktowymi wskazanej osoby. Mile widziane opisanie kompetencji/doświadczenia w ocenianiu ofert kandydata.
3. Imię i nazwisko upoważnionej osoby/osób, która dokonuje tego zgłoszenia w imieniu organizacji/podmiotu.


Zgłoszenia przyjmujemy do 23 marca 2020 roku (poniedziałek).
Przewidywany termin posiedzenia Komisji Konkursowej to 31 marca i 7 kwietnia 2020 roku godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie. Termin i godzina może ulec zmianie.
Praca w Komisji Konkursowej ma charakter społeczny i jest nieodpłatna.

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information