Program współpracy

Program współpracy, roczny lub wieloletni, to podstawowy dokument, który opisuje zasady współpracy pomiędzy władzami samorządu a działającymi na danym terenie organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego. Program współpracy jest uchwalany przez radę gminy i obowiązkowo konsultowany z podmiotami, których dotyczy.

Uchwalenie rocznego programu jest obowiązkiem samorządu wynikającym z Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (UDPPioW) i musi być uchwalony do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. Oznacza to, że prace nad programem samorząd powinien zaplanować tak, aby korespondował on z pracami nad budżetem samorządu, którego projekt powinien być przedstawiony radzie gminy najpóźniej 15 listopada.

W planowaniu prac nad programem samorząd powinien także uwzględnić czas na skonsultowanie tego dokumentu z organizacjami pozarządowymi, ponieważ konsultacji takich wymaga ustawa. Sposób, w jaki prowadzone są konsultacje musi być opisany w samym programie. 

Program współpracy powinien nie tylko być konsultowany z organizacjami pozarządowymi, ale także tworzony wspólnie przez władze lokalne i sektor społeczny.

 Co zawiera program współpracy?

Zgodnie z UDPPioW w programie muszą się znaleźć następujące elementy:

 • cel główny i cele szczegółowe programu,
 • zasady współpracy,
 • zakres przedmiotowy czyli zakres tematyki, która jest przedmiotem współpracy samorządu z organizacjami,
 • formy współpracy np. finansowe i pozafinansowe,
 • priorytetowe zadania publiczne,
 • okres realizacji programu,
 • sposób realizacji programu,
 • wysokość środków przeznaczonych na realizację programu,
 • sposób oceny realizacji programu
 • informację o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji
 • tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Więcej o programach współpracy można przeczytać http://administracja.ngo.pl/x/340793

Do pobrania:

Roczny program współpracy 2018

Roczny program współpracy 2019

Roczny program współpracy 2020

UCHWAŁA w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu współpracy Gminy Gietrzwald
z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 - 2020

 

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information