Zgłoszenia do Komisji Konkursowej

W związku z ogłoszonym w dniu 9 lutego konkursem ofert (http://www.gietrzwald.bip.net.pl/?a=652) na zadania:

  • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz tworzenie warunków do jego rozwoju na terenie Gminy Gietrzwałd:

Zadanie 1: Upowszechnianie piłki nożnej w środowisku wiejskim poprzez szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizację i uczestnictwo w zawodach.

Zadanie 2: Upowszechnianie i popularyzacja sportu w różnych formach, jako formy aktywnego spędzania czasu i zdrowego trybu życia, w tym organizacja wydarzeń sportowych o zasięgu co najmniej gminnym.

  • Leczenie i rehabilitacja dzikich zwierząt potrzebujących Pomocy z terenu Gminy Gietrzwałd

zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (UoDPPioW) do wskazania osób, kandydatów na członków Komisji Konkursowej, która będzie oceniała oferty złożone w w/w konkursie. W skład komisji nie powinny wejść osoby reprezentujące podmioty lub wskazane przez podmioty biorące udział w konkursie.

Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, jeżeli:

  1. żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji Konkursowej lub
  2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji Konkursowej, lub
  3. wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu (w przypadku jeśli się okaże, że reprezentują lub są zgłoszone przez podmiot biorący udział w konkursie).

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres agnieszka.zablocka@gietrzwald.pl lub na adres urzędu i powinno zawierać imię i nazwisko zgłaszanej osoby, nazwę organizacji, która ją zgłasza oraz imię i nazwisko upoważnionej osoby/osób, która dokonuje tego zgłoszenia w imieniu organizacji/podmiotu.

Zgłoszenia przyjmujemy do 2 marca (środa) 2016 roku.

Praca w KK ma charakter społeczny i jest nieodpłatna.

Agnieszka Zabłocka

Pełnomocnik wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information