Azbest 2018

DOTACJE NA USUNIĘCIE AZBESTU!

Gmina Gietrzwałd zamierza przystąpić kolejny raz do konkursu, którego celem jest unieszkodliwienie odpadów i wyrobów zawierających azbest, występujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie będzie udzielane w formie dotacji jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi oraz spółki prawa cywilnego i handlowego.

W związku z tym proszę o zgłaszanie się chętnych, którzy posiadają na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest i którzy chcieliby je usunąć w roku 2018, korzystając z dotacji na ten cel.

Wnioski należy składać
w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie,
adres: 11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2,
w terminie do dnia 12 lutego 2018r.

Osoba do kontaktu: Magdalena Ratowska, pok. 10 – tel. 89 524 19 33, e-mail: magdalena.ratowska@gietrzwald.pl.

Po ustaleniu listy osób ubiegających się o dofinansowanie Gmina Gietrzwałd wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o przyznanie dotacji. Określona w umowie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wielkość przyznanej dotacji umożliwi wybór Wykonawcy zadania (dokona tego Gmina zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych) i rozpoczęcie prac usuwania azbestu z dofinansowaniem. Realizacja przedsięwzięcia będzie możliwa tylko w przypadku pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Ponadto należy pamiętać, że na co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia robót budowlanych polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, właściciel nieruchomości obowiązany jest indywidualnie skonsultować ten zamiar ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie z Wydziałem Budownictwa i Inwestycji.

Dofinansowanie można uzyskać na następujące przedsięwzięcia:

1) demontaż i zabezpieczenie pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest;

2) transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia;

3) unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku;

4) odebranie odpadów niebezpiecznych azbestowych wcześniej zdjętych z obiektów i składowanych na terenie nieruchomości (luz).

Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i innych elementów budowlanych.

Przedsięwzięcia będą finansowane z dotacji - do 85% kosztów pochodzącej ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie natomiast pozostałe 15% kosztów przedsięwzięcia zapewnia wnioskodawca z nieruchomości, na której mają być wykonywane prace przewidziane dofinansowaniem.

Jan Kasprowicz, Wójt Gminy Gietrzwałd

 

Oświadczenie wnioskodawcy

Regulamin

Wniosek

Zarządzenie

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information