Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Gietrzwałd na lata 2015-2025

Obwieszczenie Wójta Gminy Gietrzwałd o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. ,,Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Gietrzwałd na lata 2015-2025”

Na podstawie art. 30 i art. 39 w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zmianami)

Wójt Gminy Gietrzwałd

zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko wraz z projektem dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Gietrzwałd na lata 2015-2025”, której dotyczy prognoza.

Prognoza oddziaływania na środowisko zostanie wyłożona do publicznego wglądu w dniach od 12 lutego 2016 r. do 04 marca 2016 r. w Urzędzie Gminy Gietrzwałd ul. Olsztyńska 2, pokój nr 8, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej  www.gietrzwald.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.gietrzwald.bip.net.pl

Uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres mailowy inwestycje@gietrzwald.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w nieprzekraczalnym terminie do 4 marca 2016 r.

Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2), art. 46 pkt. 1) oraz z art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - w związku z przeprowadzanym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia przedmiotowych projektów dokumentów można się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy.

Wnioski i uwagi złożone po upływie w/w terminów pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest wójt Gminy Gietrzwałd

Dokumenty do pobrania:

  1. Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Gietrzwałd na lata 2015-2025
  2. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Gietrzwałd na lata 2015-2025
  3. Formularz konsultacyjny
  4. Obwieszczenie

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information