Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Gietrzwałd

Wójt Gminy Gietrzwałd ogłasza konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Gietrzwałd na lata 2015-2025 i zaprasza mieszkańców oraz przedstawicieli zainteresowanych podmiotów (organizacji pozarządowych, przedsiębiorców) do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 2 marca o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie. Podczas spotkania zostaną przedstawione główne założenia nowej strategii. Będzie możliwość wyrażania swojej opinii a także wnoszenia uwag i opinii do protokołu.

Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców gminy Gietrzwałd na temat konsultowanego projektu i trwają od 17 lutego do 9 marca 2016 roku.

W konsultacjach mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Gietrzwałd a także przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy Gietrzwałd wskazanych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz przedsiębiorcy.

Zainteresowani mogą zgłaszać swoje uwagi także w formie pisemnej w siedzibie/na adres Urzędu Gminy Gietrzwałd przy ul. Olsztyńskiej 2, 11-036 Gietrzwałd lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres agnieszka.zablocka@gietrzwald.pl

na załączonym formularzu konsultacyjnym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w nieprzekraczalnym terminie do 4 marca 2016 r.

Konsultacje odbywają się na podstawie uchwały Nr V/31/2015 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 22 kwietnia 2015 roku i Zarządzenia Nr 9/2016 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 16 lutego 2016 r. poprzez:

  1. zorganizowanie co najmniej jednego spotkania z mieszkańcami umożliwiającego wyrażenie opinii oraz składanie propozycji i opinii do protokołu – informacja o spotkaniu zostanie podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej gminy i Biuletyny Informacji Publicznej co najmniej 14 dni przed terminem spotkania;
  2. przekazanie do zaopiniowania projektu dokumentu Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego;
  3. przekazanie do zaopiniowania projektu dokumentu Gminnej Radzie Sportu;
  4. przekazanie do zaopiniowania projektu dokumentu organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy za pomocą poczty elektronicznej;
  5. zamieszczenie projektu dokumentu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie wraz z informacją o możliwości zgłaszania uwag do projektu.

Informacji udziela Agnieszka Zabłocka - tel. 89 524 19 10, e-mail agnieszka.zablocka@gietrzwald.pl

Do pobrania:

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Gietrzwałd na lata 2015-2025

Formularz konsultacyjny

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information