Referat Rozwoju Społecznego i Promocji

Kierownik Referatu


Agnieszka Zabłocka

agnieszka.zablocka@gietrzwald.pl

tel. 89 524 19 13

pokój nr 11

Stanowisko ds. funduszy zewnętrznych i funduszu sołeckiego – pokój nr 10

tel. 89 524 19 33

 Stanowisko ds. komunikacji, promocji i sportu - pokój nr 8

tel. 89 524 19 10

promocja@gietrzwald.pl

Stanowisko ds. funduszy zewnętrznych i orgnizacji pozarządowych - pokój 11

tel. 89 524 19 13

projekty@gietrzwald.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek: 8.00 –16.00
wtorek-piątek:7.00 –15.00

Zakres spraw i zadań do realizacji:

 

1. Inicjowanie, przygotowywanie i realizacja przedsięwzięć (projektów) dofinansowywanych ze środków zewnętrznych służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu gminy:

1/ nawiązywanie partnerstw projektowych – współpraca z innymi samorządami, organizacjami pozarządowymi, związkami gmin i innymi podmiotami, które mogą wstępować w rolę partnera;

2/ pozyskiwanie i rozliczanie środków zewnętrznych (krajowych i zagranicznych), w tym sporządzanie wniosków o dofinansowanie i kompletowanie załączników, sporządzanie wniosków o płatność i prowadzenie sprawozdawczości i korespondencji z instytucją przyznającą dofinansowanie (zgodnie z umową);

3/ udzielanie informacji nt. możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy europejskich jednostkom organizacyjnym gminy oraz innym podmiotom;

4/ pomoc w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych jednostkom organizacyjnym gminy (szkołom, domom kultury, GOPS-owi, radom sołeckim i innym) oraz stowarzyszeniom lokalnym przy udziale merytorycznym pracowników tych jednostek i stowarzyszeń.

2. Komunikacja z mieszkańcami i promocja gminy:

1/ przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów dotyczących promocji;

2/ komunikacja z mieszkańcami za pośrednictwem mediów gminy (strona internetowa gminy, portale społecznościowe, publikacje) i mediów zewnętrznych (współpraca z redakcjami, przygotowywanie i wysyłanie materiałów informacyjnych, dbanie o wizerunek gminy w mediach, akcje medialne, rzecznictwo prasowe itd.);

3/ prowadzenie akcji informacyjnych i edukacyjnych (media, spotkania, warsztaty, kampanie) np. płać podatek tam, gdzie mieszkasz, promocja segregacji odpadów itd.;

4/ opracowywanie materiałów promocyjnych gminy (wydawnictwa, nagrania, gadżety);

5/ współpraca z instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, Informacją Turystyczną, organizacjami pozarządowymi, zespołami artystycznymi, indywidualnymi twórcami oraz przedsiębiorcami w zakresie promocji gminy;

6/ koordynowanie i udział w imprezach promujących gminę (m.in. targi, wystawy);

7/ prowadzenie gminnego kalendarza imprez;

8/ przyjmowanie i realizacja wniosków o patronat honorowy wójta;

9/ prowadzenie spraw dotyczących wykorzystania przez inne podmioty logo gminy;

3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.

4. Promocja wolontariatu w szkołach, inicjowanie współpracy organizacji ze szkołami, rozwijanie edukacji obywatelskiej, współpraca z młodzieżową radą gminy (w przypadku jej powołania).

5. Prowadzenie konsultacji społecznych.

6. Realizacja inicjatywy lokalnej i budżetu partycypacyjnego - podejmowanie oddolnych inicjatyw, promowanie oddolnych inicjatyw mieszkańców.

7. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

8. Współpraca z sołectwami w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych na realizację projektów prorozwojowych.

9. Współpraca z gminnymi OSP w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych na dofinansowanie działalności przeciwpożarowej.

10. Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy, między innymi: udostępnianie obiektów gminnych klubom sportowym i innym podmiotom działającym w zakresie sportu, monitorowanie stanu infrastruktury sportowej w gminie, współpraca z Gminną Radą Sportu.

11. Realizacja zadań z zakresu rozwoju kultury na terenie gminy. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gietrzwałdzie.

12. Przygotowywanie i realizacja projektów w zakresie ochrony zdrowia i popularyzacji zdrowego trybu życia.

 

Wzory pism

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information